9 พฤศจิกายน 2559 สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) นำโดยนายดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์สมาคม ฯ พร้อมคณะ เดินทางไปประชุมร่วมกับนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร และ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์ประจักษ์ วัฒนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายชนินทร์ ทิพย์โภชนา ผู้อำนวยการโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมเพื่อสนับสนุนการจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) กำหนดจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ สมาพันธ์ฯ
ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ 23 มกราคม 2560

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2559) ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 1 (หลังเก่า) นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร และ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์ประจักษ์ วัฒนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายชนินทร์ ทิพย์โภชนา ผู้อำนวยการโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมเพื่อสนับสนุนการจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ กับสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) นำโดยนายดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์สมาคม ฯ พร้อมคณะ ซึ่งได้กำหนดจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ประชาชนมีความเป็นอยู่ยากไร้
การคมนาคมไม่สะดวกต่อการเข้าถึงระบบสาธารณสุข
โดยกำหนดจัดในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง
ทั้งนี้มีแพทย์ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนในมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียล เช่น โรงพยาบาลเจ้าพระยา
โรงพยาบาลภูมิพล และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นต้น
ให้บริการตรวจคัดกรอง จ่ายยา ถ่ายเอ็กซเรย์ แพทย์ทางเลือก วัดสายตาประกอบแว่น โดยร้านหอแว่น
กลุ่มเป้าหมายมี พระ ประชาชน นักเรียน
นอกจากนี้ยังมีการแจกผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชน
เครื่องกีฬาเครื่องเขียน อาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้มารับบริการ ซึ่ง บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด สนับสนุน
โดยสามารถรองรับผู้มารับบริการได้ 1,200 คน
นอกจากนี้ทางสมาพันธ์ ยังขอสนับสนุนข้าวที่เกษตรกรเพชรบุรีปลูกโดยขอซื้อข้าวสารเพชรบุรี ข้าวคุณภาพเพชรบุรี บรรจุที่เพชรบุรี สำหรับแจกประชาชนเพชรบุรี 1,200 ถุง
อีกด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s