8 ธันวาคม 2559 สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมการจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ฯ

สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมการจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ฯ
สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ประชาชนมีความเป็นอยู่ยากไร้ การคมนาคมไม่สะดวกต่อการเข้าถึงระบบสาธารณสุข โดยวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ได้กำหนดจัด ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ โดยบ่ายวันนี้ (8 ธันวาคม 2559) ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประชุมเตรียมการจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ โดยมี
นพ.ระพีภัทร เกษมศุข
ที่ปรึกษา ,
นายพนัส อัสสรัตนกุล เลขาธิการสมาพันธ์ฯ ,
นายตวง บุนนาค อุปนายก ,
พลเอกวุฒิชัย สิริสัมพันธ์
ที่ปรึกษา , คุณขจร ไศละสูต
ที่ปรึกษา , ผศ.ดร.ภู พงษ์แพทย์พิพัฒน์ ที่ปรึกษา ,
คุณมนู เมธารมณ์
ที่ปรึกษา , คุณสมชาย
เตียงหงษา ที่ปรึกษา ,
คุณณรงค์เดช ผลมาก กรรมการ และเจ้าหน้าที่

ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้มอบหมายให้ นางวันเพ็ญ
มังศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย
นายประจักษ์ วัฒนะกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ต.อ.บัญญัติ เพียรสวัสดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
นายชนินท์ ทิพย์โภชนา
ผู้จัดการโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
พร้อมหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อมและ
ร่วมตรวจพื้นที่บริเวณโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ออกหน่วยโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

การออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พระภิกษุ สามเณร ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยต่อเนื่อง และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ รวม 1300 คน ทั้งนี้ประชาชนที่ต้องการเข้ารับบริการจะต้องติดต่อผ่านโรงพยาบาลประจำตำบลหรือสำนักงานสาธารณสุขประจำอำเภอแล้วจะได้รับคูปองคิวรอบ เพื่อมารับการรักษาในวันดังกล่าว โดยแบ่งการรักษาเป็น 4 รอบเวลารอบละ 300 คน คือ 07.30-10.00 / 09.00-11.00/
10.30-12.30/
13.00-15.30 น.
โดยให้บริการตรวจรักษาโรค จ่ายยา เอ็กซเรย์ วัดสายตาประกอบแว่นให้นักเรียน ผู้สูงอายุที่ยังไม่มีแว่น บริการแพทย์ทางเลือก เป็นต้น

ทั้งนี้เป็นการให้บริการโดยผู้รับบริการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด เพียงแต่ต้องผ่านการลงทะเบียนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน ท่ายาง และ อำเภอชะอำ และมีคูปองคิวรอบเพื่อเข้ารับการรักษา
ในวันที่ 23 มกราคม 2560
ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s