15 ธันวาคม 2559 สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล และสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยท่านนายกฯดุละดิลก ดุละลัมพะ ได้จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าให้แด่ พลเอก อัครเดช ศศิประภา นายกกิติมศักดิ์ ณ.สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s