21 ธันวาคม 2559 สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยท่านนายกสมาพันธ์ฯ คุณดุละดิลก ดุละลัมพะ และคณะเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรในโอกาสปีใหม่ แด่ คุณวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายกกิติมศักดิ์สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ.อาคาร CP Tower ชั้น 30

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s