17 ม.ค.2560 งานประชุมเตรียมความพร้อม งานออกหน่วยแพทย์อาสาสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นครั้งสุดท้ายกับทางจังหวัดเพชรบุรี โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 23 มค. 2560 ณ โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s