27 ธันวาคม 2559 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้สนับสนุนยาและเวชภัณท์ สำหรับออกหน่วยแพทย์อาสาสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ ณ โครงการชั่งหัวมัน ในพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ในวันจันทร์ที่ 23 มค. 2560

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s