18 มี.ค.2560 CGA Family Rally กรุงเทพ-เขาใหญ่ ศิษย์เก่าในเครือ 14 สถาบัน กรรมการและที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า คณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ร่วมงาน Rally สู่เขาใหญ่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s