27 มีนาคม 2560 การประชุมสามัญประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ และขอแสดงความยินดีกับ คุณดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ที่ได้รับการเลือกตั้งมติเป็นเอกฉันท์ (13 สมาคมฯ , งดออกเสียง 1 สมาคมฯ) ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วาระปี 2560-2562

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s