24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 การประชุมสามัญสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล

พลเอกอัครเดช ศศิประภา นายกกิติมศักดิ์สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะ และ ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาส นายกกิตติมศักดิ์สมาพันธ์ อธิการบดีเกียรติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พลอากาศเอกนพพร ฉันทวานิชย์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสามัญสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีคุณดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์ฯ

เป็นประธานการประชุม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s