24 ก.ค.2560 การประชุมคณกรรมการบริหาร สมาพันธ์ฯ โดยคุณดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์ฯ เป็นประธานการประชุม ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 11.00 น. ท่านภราดา ดร.ประทีบ ม.โกมลมาศ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิฯ เข้าร่วมการประชุมด้วย ณ ห้องประชุม พลเอก อัครเดช ศศิประภา ชั้น 3 สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล หลังการประชุม ท่านนายกฯและ คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯและสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ได้ร่วมกันจัดฉลองวันเกิดให้ คุณพนัส อัสสรัตนกุล เลขาธิการสมาพันธ์ฯ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s