31 ก.ค. 2560 คุณพนัส อัสสรัตนกุล เลขาธิการสมาพันธ์ฯ ,คณะกรรมการสมาคมและที่ปรึกษา สมาพันธ์ฯ เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจท่านนายกฯ ดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์ฯหลังการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s