วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 คุณดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์ฯ มอบหมายให้ คุณพนัส อัสสรัตนกุล เลขาธิการ สมาพันธ์ฯ เป็นผู้แทนมอบจักรยานยืมเรียน “โครงการจักรยานยืมเรียนจากผู้ใหญ่ใจดีสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” ส่งมอบจักรยานจำนวน 122 คัน ณ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จ.เพชรบุรี โดยมีคณะกรรมการและ ที่ปรึกษาฯ หลายท่านมาร่วมพิธีส่งมอบในครั้งนี้ นพ.ระพีภัทร เกษมศุข คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายก ACS พลเอก วุฒิชัย สิริสัมพันธ์ คุณตวง บุนนาค คุณอนรรฆ ฟังมงคล คุณสุเมธ ธีระจารุวัฒน์ ภก.วรดิษฐ์ ภู่เจริญ คุณมนตรี องค์ติลานนท์ ดร.มนตรี จิโนรส คุณวุฒิพร เลิศไพรวัน คุณณรงค์เดช ผลมาก คุณโทนีฯ

31 ก.ค. 2560 คุณพนัส อัสสรัตนกุล เลขาธิการสมาพันธ์ฯ ,คณะกรรมการสมาคมและที่ปรึกษา สมาพันธ์ฯ เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจท่านนายกฯ ดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์ฯหลังการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

24 ก.ค.2560 การประชุมคณกรรมการบริหาร สมาพันธ์ฯ โดยคุณดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์ฯ เป็นประธานการประชุม ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 11.00 น. ท่านภราดา ดร.ประทีบ ม.โกมลมาศ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิฯ เข้าร่วมการประชุมด้วย ณ ห้องประชุม พลเอก อัครเดช ศศิประภา ชั้น 3 สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล หลังการประชุม ท่านนายกฯและ คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯและสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ได้ร่วมกันจัดฉลองวันเกิดให้ คุณพนัส อัสสรัตนกุล เลขาธิการสมาพันธ์ฯ

11 ก.ค. 2560 ท่านนายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คุณดุละดิลก ดุละลัมพะ มอบหมายให้คุณพนัส เลขาธิการสมาพันธ์ เป็นตัวแทนร่วมงานส่งมอบนาฬิกา Azimutz ฉลองครบรอบ 132 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่น limited Edition 132 เรือน ของสมาคมอัสสัมชัญ โดยมีคุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ H.E. Ivo Sieber เอกอัครทูตสหพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย คุณวัลลภ เจียรวนนท์ ภราดา หลุยส์ ชาแนล ภราดาเดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณ อภิภพ พึ่งชาญชัยกุล ประธานจัดงาน เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า

7 ก.ค. 2560 สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ทรงเสด็จเปิดอาคารหลุยส์มารี และอาคารศักดานุภาพ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดย ภราดาทักษะบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ รับเสด็จฯ ในโอกาสนี้ สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยคุณดุละดิลก ดุละลัมพะ ท่านนายกสมาพันธ์ฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการ และรองเลขาธิการเป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดี โดยมีนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ และกรรมการ ให้การต้อนรับ

28 มิ.ย. 2560 สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และ สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล โดยท่านดุละดิลก ดุละลัมพะ ท่านนายกฯ เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด คุณสันติ ภิรมย์ภักดี ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

19429792_1590191434346306_12224565061579867_n

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 การประชุมสามัญสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล

พลเอกอัครเดช ศศิประภา นายกกิติมศักดิ์สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะ และ ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาส นายกกิตติมศักดิ์สมาพันธ์ อธิการบดีเกียรติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พลอากาศเอกนพพร ฉันทวานิชย์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสามัญสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีคุณดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์ฯ

เป็นประธานการประชุม