24 กันยายน 2560 คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยท่านนายกสมาพันธ์ฯ คุณดุละดิลก ดุละลัมพะ นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก อัครเดช ศศิประภา ท่านนายกกิติมศักดิ์ฯ ณ บ้านพักซอยวัชรพล

Advertisements

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 สมาพันธ์ฯ ได้รับเชิญประชุมสัญจรสมาพันธ์ฯ จาก คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา, กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด และ บริษัท โตโยต้าชัยรัชการ จำกัด ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 บจก.ชัยรัชการ จ.สมุทรปราการ โดยคุณดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์ฯ เรียนเชิญคณะกรรมการ-ที่ปรึกษา สมาพันธ์ฯ ร่วมประชุม มี ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุณชัชวาล บุปผาเจริญสุข นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง คุณกฤษดา จันทร์จำรัสแสง อุปนายก คุณศิริพงศ์ ไชยวงค์ อุปนายก คุณวันชัย บุญศรี อุปนายก คุณทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ์ อุปนายก คุณตวง บุนนาค อุปนายก คุณพนัส อัสสรัตนกุล เลขาธิการ อุปนายก , ที่ปรึกษา , กรรมการ และผู้มีเกียรติหลายท่านมาร่วมประชุม

10 สิงหาคม 2560 คุณดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์ฯ มอบหมายให้ คุณพนัส อัสสรัตนกุล เลขาธิการ สมาพันธ์ฯ เป็นผู้แทนมอบจักรยานยืมเรียน “โครงการจักรยานยืมเรียนจากผู้ใหญ่ใจดีสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” ส่งมอบจักรยานจำนวน 122 คัน ณ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จ.เพชรบุรี โดยมีคณะกรรมการและ ที่ปรึกษาฯ หลายท่านมาร่วมพิธีส่งมอบในครั้งนี้ นพ.ระพีภัทร เกษมศุข คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายก ACS พลเอก วุฒิชัย สิริสัมพันธ์ คุณตวง บุนนาค คุณอนรรฆ ฟังมงคล คุณสุเมธ ธีระจารุวัฒน์ ภก.วรดิษฐ์ ภู่เจริญ คุณมนตรี องค์ติลานนท์ ดร.มนตรี จิโนรส คุณวุฒิพร เลิศไพรวัน คุณณรงค์เดช ผลมาก คุณโทนีฯ

31 ก.ค. 2560 คุณพนัส อัสสรัตนกุล เลขาธิการสมาพันธ์ฯ ,คณะกรรมการสมาคมและที่ปรึกษา สมาพันธ์ฯ เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจท่านนายกฯ ดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์ฯหลังการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

24 ก.ค.2560 การประชุมคณกรรมการบริหาร สมาพันธ์ฯ โดยคุณดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์ฯ เป็นประธานการประชุม ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 11.00 น. ท่านภราดา ดร.ประทีบ ม.โกมลมาศ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิฯ เข้าร่วมการประชุมด้วย ณ ห้องประชุม พลเอก อัครเดช ศศิประภา ชั้น 3 สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล หลังการประชุม ท่านนายกฯและ คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯและสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ได้ร่วมกันจัดฉลองวันเกิดให้ คุณพนัส อัสสรัตนกุล เลขาธิการสมาพันธ์ฯ

11 ก.ค. 2560 ท่านนายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คุณดุละดิลก ดุละลัมพะ มอบหมายให้คุณพนัส เลขาธิการสมาพันธ์ เป็นตัวแทนร่วมงานส่งมอบนาฬิกา Azimutz ฉลองครบรอบ 132 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่น limited Edition 132 เรือน ของสมาคมอัสสัมชัญ โดยมีคุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ H.E. Ivo Sieber เอกอัครทูตสหพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย คุณวัลลภ เจียรวนนท์ ภราดา หลุยส์ ชาแนล ภราดาเดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณ อภิภพ พึ่งชาญชัยกุล ประธานจัดงาน เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า