7 ก.ค. 2560 สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ทรงเสด็จเปิดอาคารหลุยส์มารี และอาคารศักดานุภาพ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดย ภราดาทักษะบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ รับเสด็จฯ ในโอกาสนี้ สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยคุณดุละดิลก ดุละลัมพะ ท่านนายกสมาพันธ์ฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการ และรองเลขาธิการเป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดี โดยมีนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ และกรรมการ ให้การต้อนรับ

Advertisements

28 มิ.ย. 2560 สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และ สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล โดยท่านดุละดิลก ดุละลัมพะ ท่านนายกฯ เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด คุณสันติ ภิรมย์ภักดี ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

19429792_1590191434346306_12224565061579867_n

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 การประชุมสามัญสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล

พลเอกอัครเดช ศศิประภา นายกกิติมศักดิ์สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะ และ ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาส นายกกิตติมศักดิ์สมาพันธ์ อธิการบดีเกียรติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พลอากาศเอกนพพร ฉันทวานิชย์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสามัญสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีคุณดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์ฯ

เป็นประธานการประชุม

30 เมษายน 2560 สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยนาย ดุละดิลก ดุละลัมพะ ท่านนายกสมาพันธ์ฯ พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษา ได้เข้ากราบถวายสักการะและเป็นเจ้าภาพร่วมในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

27 มีนาคม 2560 การประชุมสามัญประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ และขอแสดงความยินดีกับ คุณดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ที่ได้รับการเลือกตั้งมติเป็นเอกฉันท์ (13 สมาคมฯ , งดออกเสียง 1 สมาคมฯ) ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วาระปี 2560-2562